Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

162

HET STRAFBARE FEIT

Over den invloed van de toestemming bij mishandeling, vrijheidsrooving, beleediging en overspel is men het niet algemeen eens. Toestemming kan bij mishandeling en vrijheidsrooving het wederrechtelijk karakter daaraan ontnemen, tenminste als die handelingen niet zoo'n ernstig karakter dragen, dat het algemeen belang er te nauw bij betrokken is; zoo zal bijv. het iemand brengen in een toestand van slavernij ook met diens goedvinden toch een onrechtmatige en strafbare handeling opleveren.

Bij het misdrijf van overspel vervalt ook door de voorafgaande toestemming van den anderen echtgenoot de strafbaarheid niet, omdat het overspel niet, althans niet uitsluitend, een delict is tegen den anderen echtgenoot, maar tegen het algemeen maatschappelijk belang, n. 1. de heilighouding van het huwelijk.

Sluiten