Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

264

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

De tot dusverre behandelde voorschriften gingen er van uit, dat de beklaagde wegens de meerdere feiten bij één en hetzelfde vonnis werd veroordeeld, dus er Werd uitgegaan van gelijktijdige berechting dier feiten. Art. 71 bepaalt nu, dat ook bij ongelijktijdige berechting de voorschriften van den samenloop moeten worden in acht genomen, d.w.z., dat wanneer iemand na veroordeeling tot straf, opnieuw wordt schuldig verklaard aan een strafbaar feit, vóór die veroordeeling gepleegd, met de vroeger opgelegde straf overeenkomstig de bepalingen van den Zesden Titel moet worden rekening gehouden.

Sluiten