Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

293

Blz.

Nederlandsch onderdaanschap 71

Ned. (Ned.-Ind.) schip . 65

„ „ vaartuig. 6ön8

Noodtoestand .... 146-150

„ (begrip) 146

„ (gevallen van-). . 147-148

„ (grenzen-). . . . 147-148

Noodweer 150-154

,, (overschrijding) . 153-154

Noodzaak (buiten). . . 150

Noodzakelijke deelneming 187-188

„ verdediging . . . 154

Normen 48^51

O

Object van hèt strafbare

feit 78-79

Objectief verzwarende

omstandigheden. . . 91

Objectieve delictsbestand-

deelen 73

Omissiedelicten .... 88

Onbepaald opzet . . . 137

Onbewustheid .... 114

Onrecht (strafbaar) . . 79-80 „ (civiel- eh crimi-

neelrechtelijk-). . 80-81

Onrechtmatige daad . . 2n

Onrechtmatigheid (vereischte v.-) .... 74

Onschendbaarheid (parlementaire-) .... 69

Onteerende straffen . . 38,212

Ontoerekeningsvatbaarheid 109-117

Ontzetting v. bepaalde rechten. . . . 211,243-246

Ontwerp strafwetboek

v. Eur. in Ned.-Indië. 31

Onvoorzichtigheid. . . 141

Oogmerk 125,127

Blz.

Oogmerk (met het oogmerk) 130-131

Oordeel des onderscheids. 121,122 Oorlogsschip (passagierende bemanning v.

een-) 68

Oorzaak (en gevolg). . 90-95 Oorzaken van de criminaliteit . . . 10,17,18,21-25 Openbaarmaking (v. rechterlijke uitspraken). . 248 Openbaar Ministerie. 4,265,267 Openbare ambtenaren . 252, 253 Opportuniteitsbeginsel 4n

Opzet 125-141

„ (met betr. tot de norm en strafbedreiging) .... 107 „ (met betr. tot de

elementen). . 107,129434 „ (met betr. tot het

gevolg) 126-129

„ (voorwaardelijk-) . 128 „ (met betr. tot de verzwarende omstandigheden) . . 134

„ (boos) 134-136

„ (bepaald en onbepaald-) 137-138

Opzettelijk . . 104,129-130,133 Ordonnantiën .... 40 Overgangsrecht.... 60-63

Overmacht 117-120

Overschrijding (v. noodweer) 153-154

Overtredingen (misdrijven en-) 83-87

Parlementaire onschend- •

baarheid 69

Personen (aan de Ned.Ind. strafwet onderworpen) 63-68

Sluiten