Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

297

Blz. Blz.

Voorwaardelijke veroor- Werking v. d. strafwet

deeling (naam en (n. d. plaats) . . . 63-68

geschiedenis1). . . 233-234 Werktuigen (gediend heb-

„ veroordeeling (stel- bende tot het plegen

seis). ... 236 van misdrijf) . . .210,246

» „ (gevallen en Wetboek v. Strafrecht

gronden) . . 237 (indeeling). ... 39

„ „ (toezicht). . 239-240 „ (karakter v. h.-) . 35-39

Voorwaarden (bijkomen- „ (geschiedenis) . . 26-35

de v. strafbaarheid). 76,97-98 „ (wijzigingen). . . 34,35

(processueele - voor de Wetenschap der straf-

vervolgbaarheid) . . 76 baarheid 77

Vorstenlanden (het W. Wetsdelicten 82

v. Str. in de-)... 8n Wettelijk voorschrift. . 155-156

Vreemdelingen .... 71 Wil (vorming v. d.-) . 125

Vrijheidstraffen .... 215-230 Wilstheorie (opzet) . . 129

W Z

Waandenkbeelden. . . 114

Wederrechtelijk (opzette- Zelfbestuur 8,207n

lijk en-) 132 Zelfmoord (hulp bij en

„ (beteekenis v. de aanzetting tot-). . . 161

uitdrukking). . . 145 Zwangerschap (versto-

Wederrechtelijkheid . 74,143-146 ring v.-) 171

Werking v. d. strafwet Zeebrief 65n*

(n. d. tijd) 60-63 Zelfverdediging. . . . 153-154

Sluiten