Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft

hare keerzijde, en de zware en ondragelijke last der verdrukking, ontwaakte in aller harten het onweerstaanbaar verlangen zich van Frankrijk los te scheuren.

Zonder eenige voorafgaande afspraak herleefde de eensgezindheid onder de bevolking, alle oneenigheid was verdwenen, van patriotten of prinsgezinden was geen sprake meer, men gevoelde zich nog enkel: verdrukt Nederlander.

En lang voor de macht van Napoleon voor goed te Waterioo was gebroken, had Nederland zich aan zijne heerschappij ontworsteld en den Prins van Oranje, oudsten zoon van Willem V, uitgeroepen tot Souverein Vorst, onder den naam van Willem I, onder wiens zegenrijk bestuur, en dat zijner opvolgers, Nederland gekomen is tot een hoogen trap van bloei en welvaart.

Sluiten