Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

enboven heelt elke warmoezier, voor het vervoer zijner producten, eene schuit die ƒ 500.— kost, benevens eene groote hoeveelheid matten en gereedschap, die een niet onaardig kapitaal vertegenwoordigen. Wat de warenhuizen kosten en de kassen met schoorsteenen, machines, centrale verwarming, electro-motoren voor besproeiing, enz., enz. is niet bij benadering te bepalen, evenmin wat er noodig is om wekelijks het loon, sedert het ontstaan der veilingen aanzienlijk gestegen, uit te betalen aan de Yele arbeiders, die in het bedrijl werkzaam zijn en, door den arbeid in de kassen, winter en zomer moeten worden uitbetaald, zoodat voor werklustigen werkeloosheid is uitgesloten. Welk bedrag wordt er jaarlijks niet uitgegeven voor steenkolen, een bedrag dat voor enkele warmoeziers meer dan ƒ 10.000 per hoofd bedraagt.

Het spreekt van zeil dat al die uitgaven niet uit eigen middelen werden bestreden en dat er Yeel gewerkt werd met geleend kapitaal van verschillende bankmstèllingen. Onder zeer gunstige voorwaarden werd het crediet verleend, waarvoor de warmoeziers dan hun oogst als waarborg geven en de machtiging aan de Yeilingbesturen om bij elke uitbetaling het overeengekomen bedrag al te houden, dat dan afgedragen wordt aan de crediet-instelling die er recht op heelt.

Doch niet alleen het bedrijl, de gansche gemeente dankt aan de veiling eene totale gedaanteverandering: de wegen zijn verbeterd, binnen en buiten de kom, behoorlijke electrische verlichting, wat men ook aantreft in nagenoeg alle huizen, benevens gas om te koken en waterleiding. Langs alle zijden heeft de gemeente zich uitgezet, ruime breede straten werden aangelegd, met vroölijke gerielelijke huizen voor arbeiders en kleine burgers, terwijl de warmoeziers zich de weelde eener sierlijke villa konden veroorloven; zelfs de oude buitenplaats „Ockenburgh" werd gedeeltelijk in eene nieuwe wijk herschapen en „Meer en Bosch" nabij Kijkduin, is een schilderachtig villapark geworden met typische landhuisjes. De eenvoudige winkeltjes

Sluiten