Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. DE TIJD DER ONTDEKKINGEN EN UITVINDINGEN

I. De invloed van de onderzoekingen ter zee

IK ben niet van plan in dit hoofdstuk over alles te gaan uitweiden, wat door den genius van het vernuft en den ondernemingsgeest in den tijd der Renaissance tot stand gebracht werd. Ik zal mijer alleen toe bepalen, met behulp van eenige bijzonder interessante voorbeelden, te laten zien, hoe ontdekkingen en uitvindingen er toe bijdroegen de algemeene beweging der Renaissance te bevorderen, en hoe deze, in vereeniging met andere krachten in dien tijd, den grooten overgang van de Middeleeuwen naar een modernen tijd vergemakkelijkten.

Wij zouden het best kunnen beginnen, met de intellectueele gevolgen, door de ontdekkingen der wereld, door de tochten ter zee teweeggebracht, aan een beschouwing te onderwerpen.

Door de Kruistochten was de lust, reizen te ondernemen, opgewekt en de directe gevolgen yan deze waren door de wonderbare verhalen, die de terug-

Sluiten