Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o

DE HERLEVING

bevinden. Onder deze vielen vooral verschillende Pausen, zooals Nicolaas V, en vorsten, zooals Alfonso Magnanimus van Napels, in het oog. De beroemdste echter onder hen waren de leden van de familie Medici, vooral Cosimo (1389—1464), zijn kleinzoon Lorenzo, met den bijnaam il Magnifico (1448—1492) en Giovanni, de tweede zoon van Lorenzo (1475— 1521); deze maakte Rome gedurende de zeven jaar, dat hij als Leo X den stoel van Petrus bezette, tot de hoofdstad der geheele wereld op het gebied der kunst en van het intellect.

De eigenlijke grondlegger van het fortuin van dit huis was Cosimo's vader, Giovanni, deze verwierf zich enorme schatten door den handel en bankierszaken. Bij zijn dood het hij deze aan zijn zoon na, deze vermeerderde dit kapitaal niet alleen, maar gebruikte het tevens om zijn invloed in de politiek te vermeerderen, zoodat hij gedurende vele jaren de eigenlijke heerscher over Florence was. Wij behoeven hier niet over de intriges en de listen, een Macchiavelli waardig, te spreken, waardoor hij, en zijn schoonzoon na hem, in werkelijkheid de bestuurders van den staat waren, naar buiten echter alle vorstelijke pracht vermeden en zich streng aan de Florentijnsche democratie hielden, evenmin is het ons doel over de dramatische lotgevallen der familie uit te weiden.

Hoe streng wij ook, in moreel opzicht, deze famihe moeten veroordeelen, wij kunnen niet ontkennen, dat de Medici de grootste figuren in de kronieken van de Italiaansche Renaissance vormen. Terwijl zij hun groote rijkdommen in dienst van de nieuwe weten-j

Sluiten