Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

6l

schappen en haar beoefenaars stelden, voorzagen zij in de behoeften van de geleerden, verzamelden boeken, stichtten bibliotheken en richtten groote bouwwerken op.

De handelsondernemingen van Cosimo brachten [hem zoowel met het Oosten als het Westen in verbinIding, hij vroeg al zijn correspondenten, waar zij zich ook bevonden, naar handschriften uit te zien, waarover zij ook handelden, of in welke taal zij ook geschreven waren, en ze te koopen, zonder op den prijs (te letten. Aldus bereikte hem, zooals Gibbon verhaalt, dikwijls een lading Indische specerijen en Grieksche boeken in hetzelfde vaartuig.

Lorenzo volgde de voetstappen van zijn grootvader. Hij zond den Byzantijnschen geleerde Janus [Lascaris tweemaal naar het Oosten en op deze wijze [wist hij verscheidene kostbare boeken machtig te [worden. Ongeveer 200 van deze kwamen van een [klooster, dat van den berg Athos, doch zij bereikten ■Lorenzo bij zijn leven niet meer. ; De stichting van bibliotheken was een merkwaardig gevolg van dit enthousiasme voor het verzamelen van boeken. De collecties van Cosimo vormden den terondslag voor de beroemde Mediceïsche Bibliotheek, Weze, door Lorenzo uitgebreid, wordt nog bewaard in* de Bibliotheca Mediceo-Laurentiana.

De verzameling van Niccolo de' Niccoli ging,na diens [dood, eveneens aan Cosimo over; deze gaf ze aan het pominicaner klooster van San Marco, te Venetië, in foewaring en zij legde daar den grondslag voor'de Ihans nog bestaande Bibliotheca Marciana. De col-

Sluiten