Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

DE HERLEVING

lectie van Nicolaas V werd door dezen aan de Curia vermaakt en was het begin van de groote bibliotheek van het Vaticaan. Kardinaal Bessarion gaf zijn kostbare verzameling, uit 690 waardevolle Grieksche en Latijnsche manuscripten bestaande, aan San Marco te Venetië.

Eén daad van de Medici verdient ongetwijfeld bijzondere vermelding, n.1. de vestiging te Florence van een academie, die bestemd werd voor de bestudeering van de filosofie van Plato; dit denkbeeld kwam in het brein van Cosimo op, als resultaat van het onderwijs van een oud Grieksch geleerde, Georgios Gemisthos, bijgenaamd Pletho, die naar Italië was gekomen, om het Concilie van Florence bij te wonen. Onder Lorenzo bereikte deze instelling haar hoogtepunt.

Een van de meest bekende mannen, die aan het hoofd der academie stonden, was de beroemde Platonicus Marsillio Ficino (1433—*499) J wijdde zijn leven aan het uitleggen van de geschriften van den meester en gaf een verhandeling over diens filosofie uit, om te bewijzen, dat deze het wezenlijke bestanddeel van de leer van Christus vormde.

Als voorbeeld voor den ijver, waarmede men deze studie bedreef, kan het feit dienen, dat Lorenzo de plechtige, jaarlijksche gedachtenisfeesten, die door Plato's leerlingen gevierd waren, in eere herstelde. Deze vergaderingen werden door de meeste geleerden van Italië bijgewoond en na het feestmaal werd er een vrije discussie over uitgezochte plaatsen uit de Dialogen gehouden ; de invloed, die er Van deze academie en in het bijzonder het Platonisme, dat zij

Sluiten