Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HERLEVING

66

doodgravers van boeken bevrijden wilde (zoo noemde SdfSLichtige boekenverzamelaars, ene hun manuserrpten als kostbare schatten, alleen voor z chz^en'bSaren) en hen voor :niet te boo« W voor de lezers beschikbaar wilde stellen. De goed koope prijs, waarvoor hij zijn boeken aanbood is dan ook een karakteristieke trek m zijn onderntmiS De octavo-series, werden ingewijd door een vSis-uitgave voor den prijs van een gulden JoTir! onze munt; in het gemeen varieerden z jn oriizen van 60 cent tot een gulden 50 ct. Het ver wonlertTns daarom niet, als wij hooren, dat hij

Y*SÏÏ&ïïA dat hij zijn werk alléén tot stand, bracht, integendeel, hij verzekerde zich van de £ vanverscheidene geleerden ; zij stonden hem bij fn de redactie van den tekst en de stichting yan zijn "^^^^a^ De „Neacademia; (Nieuweta^mie) maakte, dat ^-^3 van de Grieksche cultuur m Italië werd Het regie ment van dit genootschap was m het Grieksch ge SeveT GrieLh was de taal, die men op de verHdSeen sprak, en hierin werden teksten van manuscripten vergeleken en over deze ff^ossieerd..

V^ffilende beroemde vertegenwoordigers van de^eTwewttenschapbezochten Aldo en onder dezen wTSmus de meest bekende; deze genoot m het « een uitgave van zijn „bpreuKen xer 55.^ hutVtvrijheid en werd evenaU

Sre^kende^vreemdeWn, tot eerelid der Aai demie benoemd.

Sluiten