Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

71

ters bekommerden en, indien hun gedachten zich al met geestelijke aangelegenheden bezighielden, waren deze tot theologie, of filosofie der scholastiek beperkt. Niet lang hierna echter begonnen reizende studenten over de Alpen te trekken, om licht en hulp te zoeken. Terwijl zij bedelend van stad tot stad trokken en van de hand in den tand leefden, terwijl zij met alle beproevingen van het leven van een vagebond kennis maakten, werden deze jonge menschen, die naar wetenschap zochten, dikwijls physiek en moreel te gronde gericht. Waar de zwakken te kort schoten, volgden daarna de sterkeren; dezen trokken eveneens naar Italië, in Italië alleen toch konden zij vinden, wat zij zochten.

De voornaamste onder deze pioniers was Roelof Huysman (1443—1485), die onder zijn Latijnschen naam Agncola beter bekend is. Hij studeerde eerst m de theologie en de rechten, maar verwisselde deze studie daarna met die der klassieken, en wijdde zich, na een verblijf van zeven jaren in Italië, geheel en al aan de studie van het Latijn en het Grieksch. Daarna werd hij tot professor in Heidelberg benoemd en hier wekten zijn colleges veel belangstelling voor de klassieke letteren onder de jongelieden. Zijn vroegtijdige dood, die onmiddellijk op zijn terugkeer van een tweede reis naar Italië volgde, was voor de Germaansche wetenschap een ernstig verlies. Voor de rol, die hij, bij het breken van den tegenstand der theologen tegen wereldsche wetenschap speelde, verdient hij met eere vermeld te worden. Hij was de eerste, die, zooals Erasmus verklaart, ons uit Italië

Sluiten