Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN GODSDIENST

II9

door hun oppositie tegen de dogma's en leer van de Roomsche Kerk. Zij werden door Innocentius III en

I Simon de Montfort in den twintig jarigen oorlog (1209

\ —1229) uitgeroeid; gedurende dezen oorlog werd het geheele landschap Languedoc door het zwaard en het vuur geteisterd. Bijna gelijktijdig ontstond in het zuiden van Frank-

| rijk een andere secte, onder invloed van Peter Waldo, van Lyon; hij had het Nieuwe Testament bestudeerd en ontdekt, hoe weinig de bestaande toestanden in de Kerk met de voorschriften van het Tes-

I tament in overeenstenuning waren, en hij nam zich voor het Apostolisch Christendom te hervormen.

Het doel van de Waldenzen was practischer dan dat van de Albigenzen, hoewel men beide leeren

idikwijls met elkander verwart. Niettegenstaande zij voortdurend en hardnekkig vervolgd werden, verspreidden zij zich over andere deelen van Frankrijk,

l Zwitserland en zelfs Itahë, totdat het in 1488 Innocentius VIII gelukte een kruistocht tegen hen op touw te zetten; deze slaagde, doordat hij op meedoogenlooze wijze en met die. wreedheid gevoerd werd, die men zoo dikwijls in de geschiedenis opmerkt, als godsdienstijver in het spel is.

Eenigen ontsnapten en hielden de secte in stand. Deze vermengde zich, na de hervorming, met de

Calvinisten.

De Kerk had bij deze uitingen van ontevredenheid, tfoor het gebruik maken van physieke kracht, vrij gemakkelijk de overhand weten te behouden. Meer ^Noordelijk stiet zij op grootere moeilijkheden. Over

Sluiten