Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII . DE RENAISSANCE IN DE KUNST

I. Voorloopers van de wedergeboorte der kunst

WIJ moeten thans de beweging der Renaissance op het gebied der kunst volgen. Het onderwerp is uitgebreid en ingewikkeld en terwijl er aan den eenen kant gevaar bestaat, dat een bekorte verhandeling alleen tot een opsonuning van namen zal leiden, is het aan den anderen kant zeker, dat, indien wij alle bijzonderheden van personen of technische vragen zouden beproeven op te sommen, dit hoofdstuk tot een reusachtig boekdeel zou uitdijen.

Onze taak zal dus moeten zijn den juisten middelweg te kiezen van den historie-onderzoeker in het algemeen, die, met voorbijzien van alle kwesties van methode en onderlinge betrekkingen van meesters en scholen, de kunst van de Renaissance als één zijde van een geheel beschouwt en tracht te begrijpen, hoe zij gevormd werd en hoe zij onder verschillende invloeden van karakter wisselde.

Wanneer wij ons gezichtspunt aldus omschreven hebben, kunnen wij de lijnen van ons onderzoek van

Sluiten