Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

227

siging en het Laatste Oordeel; deze toch zijn, zelfs wat de houdingen en gebaren van de figuren betreft, uitgevoerd als een opmerkelijke nabootsing van het rijke snijwerk der oude Romeinsche sarcophagen en het is zeer waarschijnlijk, dat de beeldhouwer deze ijverig bestudeerd heeft. Het is dus zeer merkwaardig dat wij reeds op zulk een vroeg tijdstip sporen van een herleefde studie der antieken, door krachtig breken met Middeleeuwsche traditie, kunnen opmerken.

Maar wellicht omdat het werk van Niccola meer door klassieke modellen dan door de natuur was geïnspireerd, en dus afgeleid en niet origineel was schijnt het weinig levenwekkende energie te hebben gegeven aan hen, die onmiddellijk op hem volgden Ongeveer in denzelfden tijd kwam Cimabue (1240 —1302); zijn naam neemt een voorname plaats in de annalen der kunst in, omdat hij lang als de eerste schilder beschouwd werd in wat Vasari noemt de moderne manier". Hoewel hij in de heerschende school met haar strenge wetten geoefend was, begon hij, naar men beweert, de natuur na te bootsen Vasari vermeldt, dat hij zelfs den Heiligen Thomas naar een levend model schilderde, een nieuwigheid in dezen tijd, terwijl Symonds verklaart, dat de uitgestrekte armen van het Christuskind bij de beroemde Rucellai-Madonna, de schilderij, waarvan men zegt, dat zij in triumf door de straten van Florence naar haar plaats in de Santa Maria Novella is ge[dragen, naar de natuur gemaakt is en niet door traditie werd overgeleverd.

Ongelukkigerwijze heeft de nieuwere critiek veel van

Sluiten