Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Bijbel dan — wij spreken eerst over de traditioneele beschouwing — is het Heilige Boek van de Christenheid. Het is nooit gezien en opgevat als een gewoon boek dat op één lijn staat met andere boeken. Het wordt niet beschouwd als een boek dat mooier of beter dan andere boeken is, het is principieel een boek van anderen aard. De vele benamingen duiden het reeds aan: het wordt ook genoemd Heilige Schrift, Gods Woord. Het zou op een andere wijze tot stand zijn gekomen dan gewone boeken. God zelf zou dit boek geschreven hebben, daarom is het voor de geloovigen een onaantastbaar boek, waaraan een mensch niet tornen mag, het bevat van a tot z waarheid, huiselijk gesproken: alles wat in den Bijbel staat, is waar. Er staat nu eenmaal geschreven. Dat het Christendom zulk een heilig, onaantastbaar boek heeft, is niets bijzonders. Dat hebben alle godsdiensten die in den loop der historie zijn ontstaan; de Buddhisten hebben heilige boeken, de Mohammedanen evenzeer en evenals voor de Christenen de Bijbel, zijn voor hen hun geschriften heilig en richtsnoer voor het leven. Over gansch de wereld heeft men altijd eerbiedig tegen heilige schriften opgezien, op mysterieuze wijze zijn zij ontstaan, zij zijn openbaringen van God of Goden. Gewone menschen kunnen er in het geheel niet bij, ingewijden buigen er zich over in vrome aandacht en speuren naar den zin. De Bijbel bevat het Oude en Nieuwe Testament. Strikt genomen is alleen het Nieuwe Testament

11

Sluiten