Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, het oude wereldbeeld gaat onder, het nieuwe komt op. Na eeuwen wordt het gemeen goed. De wetenschap, in den ouden tijd bevangen in noodzakelijke beperkingen, komt in ver-ruimden kring. De wereld wordt steeds meer ont-dekt. Geen zee die niet bevaren wordt, geen land dat niet omtrokken wordt. Geen hemel begrenst onze aarde als een werkelijk-blauwe koepel, oneindigheden gaan open.

Onderscheiden wij de diverse gebieden, dan is het allereerst dat van de natuurwetenschappen dat een geweldige ontwikkeling doormaakt en geweldige revoluties in het denken en beschouwen teweeg brengt. De naam van Copernicus zegt ons iets, hij was het die vond dat niet meer de aarde maar de zon het middelpunt van het planetenstelsel was. Galileï kon, nadat de teleskoop was uitgevonden de omwenteling der manen rondom Jupiter zien, Giordano Bruno stelde de oneindigheid van het heelal vast, Newton ontdekte dat het een en dezelfde kracht was, waardoor de appel van den boom valt en de planeten voortgedreven worden in hun wenteling rondom de zon, Keppler vond de wetten volgens welke de planeten zich bewegen. Het weinige dat wij vermelden doet duidelijk zien hoe wel de mensch zich in een andere verhouding tot de hem omringende wereld moest gaan voelen.

Daarnaast komt men tot inzichten omtrent het ontstaan van het heelal en den mensch. Simpel was de oude overtuiging: God heeft het alles gemaakt

57

Sluiten