Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier wordt het een zich richten op de waarheid en een leven in het hoogste licht, een overgave aan het onvermijdelijke, maar veel meer een overgave aan het eeuwig-Goede, een leeren zeggen: „uw wil geschiede, uw koninkrijk kome." Van het ideaal van zulk een waarheidsleven blijven wij zeker allen verre, maar voorzoover wij er deel aan hebben is het onze klaarheid en rijkdom, onze kracht tot leven en sterven.

91

Sluiten