Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dogma het denken.... Geen geestesvermogen zal hier geïsoleerd werken Eene sociale organisatie, die in hare edelste vormen in staat is op deze rijke en geconcentreerde wijze en op zoo groote kringen te werken, is eenig in haar soort. Voorloopig is geen andere sociale vorm van ideëele cultuur gereed de taak over te nemen, die zij tot dusverre verrichtte."

Dat is een groot getuigenis en het is waarheid. Zulk eene kerk kunnen wij niet missen zonder groote schade; wij hebben onze organen voor techniek, wetenschap en kunst, magazijnen en scholen, academiën en schouwburgen, wij hebben daarbij onze kerken noodig als organen in dienst van dat hoogste denken en leven dat wij religie noemen. Denkt u wat er — reeds architectonisch — worden zou van ons dorps- en stadsbeeld, wanneer daaruit de getorende kerken zouden verdwijnen! Zij mogen boven al het vlakke, veelvoudige en betrekkelijke blijven uitrijzen en uitwijzen naar dat ééne, eeuwige en allerhoogste, dat wij naar den zin der godsdienstige en christelijke gedachte hebben te belijden, te verheerlijken en te dienen in geest en waarheid.

112

Sluiten