Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 45 —

STICHTING « CONTROLE WONINGEN ». Bureau: Zomerweg 139. Tel. 36471.

BESTUUR.

{ Mr. P. Droogleever Fortuyn, Voorzitter. Dagelijksch Bestuur: ' P. Bakker Schut, Seci etaris.

A. J. van Alphen. Mr. J. H. Andries. Mej. G. van Ëlzelingen. . Mej. P. H. Huhregtse. Mevr. A. A. Tromp-Httisken. F. W. C. de Grave, Arts. Directeur: A. Miebies. Aan de Stichting «Controle-Woningen» is toevertrouwd het beheer over de aan de Gemeente toebehoorende woningen voor toezicht vereischende gezinnen aan den Lenteweg, Zomerweg, enz.

Aanvragen om controle-woningen uitsluitend te rich'ten tot den Directeur der Controle-woningen.

Bouw. en Woningtoezicht.

Gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht is gevestigd Mauritskade 9, Tel. 11923.

Spreekuur directie 10-12 uur betreffende BOU WAANVRAGEN, terwijl voor Bouwaanvragen en uitvoeringen de ingenieur afd. Chef dagelijks is te spreken van 9-12 uur.

SCHOONHEIDSCOMMISSIE is dagelijks te spreken van 10-12 uur, terwijl 's Maandagsmiddags te 2 1/2 uur Openbare Vergadering is.

HINDERWET, voor bespreking betreffende: Oprichting en wijziging van hinderlijke inrichtingen is de ingenieur dagelijks te spreken van 10-12 uur. Voor klachten is op hetzelfde tijdstip de Hoofdingenieur te spreken.

WONINGTOEZICHT, voor klachten betreffende woning- of woontoestanden is de Hoofdinspcteur dagelijks te spreken van 8 1/2-10 uur. Voor algemeene besprekingen de betreffende inspecteur.

Het LABORATORIUM voor onderzoek van Bouwmaterialen is dagelijks van 9-12 uur geopend.

Voor vóorloopige bespreking bouwplan vervoege men zich aan afd. inlichtingen, in verband grens- en rooilijnen bij den betreffenden Hoofdinspecteur dagelijks van 9-12 uur.

Zaken betreffende ADMINISTRATIE en STATISTIEK, Chef Algemeene Dienst, dagelijks 9-12 uur en 2-5 uur.

Sluiten