Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 62 —

Rubensstraa't 145, (j), J. J. Waarsenburg, R. K. Kerkbestuur der Parochie van het H. Hart van Jezus, Teniersstraat 13.

De Ruyterstraat 71a, (g), C. Berkouwer Jr., Vereeniging «De Groen van Prinstererschool», Malakkastraat 143.

Scheldestraat 15, (j), J. Th. Delemarre, R. K. Schoolvereeniging der Parochie van den H. Jozef, Van Limburg Stirumstraat 14a.

Willem Lodewijklaan 5, (g), Dr. C. S. Jolmers, Commissie tot beheer der Nutsscholen van het Departement 's-Gravenhage der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, De Ruyterstraat 38.

LOOSOUINEN.

Julianastraat 9, (g), A. de Geus, Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene Christelijke School te Loosduinen, Monsterscheweg 33.

BIJZONDER BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS.

Van Damstraat 1 (tijdelijk), (g), P. C. Brandwijk, Vereeniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs, v. Merlenstraat lid.

Prinsegracht 10, (g), Th. H. H. Willemsen, R . K. Schoolvereeniging der Parochie van den H. Jozef, Van Limburg Stirumstraat 14a.

Prins Hendrikstraat 21, (g), G. J. Vos, Vereeniging voor Individueel Onderwijs, Prins. Hendrikstraat 21.

AVONDSCHOLEN VOOR BIJZONDER VERVOLGONDERWIJS.

Beeklaan 184, Mej. A. M. E. Hoosémans, Stichting van het H. Hart, Newtonstraat 326.

Hendrik van Deventerstraat 43, J. Lens, Nederduitsch Hervormde Gemeente, Sweelinckplein 64.

Westeinde 68, E. de Vries, Nederduitsch Hervormde Gemeente, Sweelinckplein 64.

GESUBSIDIEERDE BIJZONDERE BEWAARSCHOLEN.

Transvaalstraat 19, Mevr. M. J. Schouwenburg, geb. van der Kraan, Vereeniging «Oranjescholen», Van Blankenburgstraat 33.

Van Beyerenstraat 4, Mej. G. van Dulkenraad, Vereeniging «De School mét den Bijbel», te 's-Gravenhage, Deylerweg 101 Wassenaar.

Beijersstraat 72, Mej. C. Troost, R. K. Kerkbestuur der Parochie van de H.H. Engelbewaarders, Brandtstraat 84.

Beijersstraat 72, Mej. C. V. Brakenhoff, R. K. Kerkbestuur der Parochie van de H.H. Engelbewaarders, Brandtstraat 84.

2e Braamstraat 7, Mej. W. Hopman, R. KI Kerkbestuur der Parochie van de H. Familie, Kamperfoeliestraat 279.

2e Braamstraat 7, Mej. M. W. Royen, R. K. Kerkbestuur der Parochie van de H. Familie, Kamperfoeliestraat 279.

Sluiten