Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 66 —

Sweelinckstraat 17, (Hoogere Burgerscholen met 5 en 3 j. c. en Handelsschool met 5 j. c. (Tel. 30452), F. Tijmstra en W. v. d. Shns. N.V. Tijmstra's Scholen, Sweelinckstraat 17.

Koninklijk Conservatorium voor Muziek.

Korte Beestenmarkt 7, (Tel. 11964), Dr. Joh. Wagenaar, Commissie van Toezicht op het Kon. Conservatorium voor Muziek, Korte Beestenmarkt 7.

Volksuniversiteit.

Secretariaat: Hooge Nieuwstraat 4a (Telef. 10200), A. Roest Crolhus,

Vereeniging «Volksuniversiteit», Hooge Nieuwstraat 4a. School voor Volwassenen.

Laan 5 (Telef. 35208), J. D. Krijgsman, Vereeniging «School voor Volwassenen»,. Bentinckstraat 160. Kweek- en Normaalscholen.

Antonie Duyckstraat 126, (Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen op vrijrinnig-godsdienstigen grondslag), D. de Boer, Haagsch Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst, Antonie Duyckstraat 126.

Aucubastraat 3 (bijzondere normaalleseen), A. Stolk, Keizerstraat 73.

Beeklaan 445 (Bijzondere Normaalschool), P. Willemse, Koningsplein 2.

Kerklaan 1, F. A. C. Stekelenburg, «Cor Jesu», Vereeniging tot instandhouding der R. K. Normaallessen te Scheveningen, Kerklaan 1.

Galvanistraat 118, W. J. Visser, Vereeniging «Christelijke Kweekschool» te 's-Gravenhage, Galvanistraat 118.

Korte Lombardstraat 7 (Rijksnormaallessen), J. M. Prins, Amalia van Solmsstraat 37.

Kweekschool, Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, (De lessen worden

hoofdzakelijk gegeven in de H. B. S. aan de Stadhouderslaan), Dr.

J. H. O Reijs en Dr F. J. Soesman, Stadhoudersplein 14. Oude Molstraat 34, Mej. M. Klokgieters, St. Willibrordusvereeniging,

Oude Molstraat 35. Westeinde 99 (Dag-normaalschool), J. v. Dooren, «Sub Praesidio B. M.

V. Sine Macula Conceptae», te Maastricht, Westeihde 99.

BIJZONDER VOORBEREIDEND HOOGER- EN MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Amaliastraat 11-13 (R. K. Lyceum voor meisjes), J. J. van den Tempel, O. P. Theol. Lector, Drs. J. A. Davids, Rector Afdeeling Gymnasium ; Dr. F. P. G. A. J. van Agt, Dir. Afdeeling H. B. S., R. K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Antonius, Abt, Jozef Israels-

! BachmTnstraat 45-47, (Realgymnasium en Oberrcalschule) (niet gesubsidieerd), Prof. L. Schuchmann, Duitsche Schoolver.. Bacnmanstraat 45-47.

Sluiten