Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 103 —

NOORDERKERK, Schuytstr. 11, Zond. 10 uur v.m., 5 nnr non NIEUWE ZUIDERKERK, Reitzstr., Zond. 10 u. v.m 5 u n m WEST DUINKERK, Pahrenheitstr., 10 u. v.m., 5 u. n.m. HULPKERK, Kaapscheplein b/d Langnekstr. Zond. 10 en 5 uur Israëlietische:

NED. ISRAËLIETISCHE SYNAGOGE, Wagenstr. 103, Kerkdienst dag.: 7 uur v.m.; Zaterdags 8 uur v.m. N. Molstraat 15, Zaterdags 8 uur. Havenkade 19, Schev., Zaterdags 8 uur. .

De 2 hierna te noemen Synagogen staan buiten het toezicht van het Ned. Israëlietisch kerkgestuur j

3 v. d. Boschstr., kerkdienst Zaterdags om 8 uur. Obrechtstraat, Kerkdienst Zaterdags om 8 uur

NED. PORTUGEESCH-ISRAELIETI8CHE SYNAGOGE, Prinsessegracht 24.

Kerkdienst op Vrijdag, Zaterdag en Israël. Feestdagen.

Nederduitsch Hervormde en andere Protestantsche Gemeenten-

GROOTE KERK, Kerkplein, Zond. 10 uur v.m., 6 1/2 uur n.m. KLOOSTERKERK, Lange Voorhout, Zond. 10 1/2 uur v m WILLEMSKERK, Nassaulaan, Zond. 10 1/2 uur v m NIEUWE KERK, Spui, Zond. 10 uur v m

«™1L?EEK' Falckstr" Z°«a. 10 uur v.m. en 6 1/2 uur n m REGENTESSE KERK, Regentesseplein, Zond. 10. uur v m 6 i/2 uur n. m. '

WILHELMINA KERK, Schenkstr., Zond. 10 uur v.m., 5 uur n m JULIANA KERK, Kempstr., Zond. 10 uur v.m., 6 1/2 uur n m uurv^mKL0KAAL «BETHEL»> Thom- Schwenckstr. 30, Zond. 10 1/2 LAAKKAPEL, Deimanstr. 7, Zond. 10 uur v.m. SPOORWIJK, Gymnast lok., Nic. Beetsschool, Zond. 10 u v m EGLISE WALLONNE, Noordeinde, Zond. 10 1/2 uur vm REMONSTRANTSCHE KERK, Laan 20, Zond. 10 1/2 uur vm DOOPSGEZINDE KERK, Paleisstr. 8, Zond. 10 1/2 uur v m EVANG. LUTHERSCHE GEM., Luth. Burgwal 7, Zond 10 1/2 u DEUTSCHE EVANG. KIRCHE, Bleyenburg 3b, Zond 10 / W ENGLISH CHURCH and AMERICAN ESPICOPAL CHURCH v d. Boschstr., Zond. 11 uur v m

™E AMERICAN CHURCH, L. Voorhout 15, Zond. 11 uur v.m CHR. GEREFORMEERDE GEMEENTE, Eben Haëzen Kerk, Snoekstraat, Zond. 10 uur v.m., 5 1/2 uur n.m.

EVANG. PREDIKING voor Doofstommen en Dooven, Regentessekerk, Zond. 4 1/2 uur n.m.

NIEUWE BADKAPEL, Schev. Nieuwe Parklaan, Zond. 10 1/2 uur DUINOORD KERK, Adr. Goekooplaan, Zond. 10 uur v.m. JEUGDKERK, Aula Gymnasium, L. v. Meerderv., Zond. 10 1/2 uur.

Sluiten