Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 106 —

Scheepersstr. 52. — In het wijkgebouw houdt D' E. P. J. Tasset spreekuur voor hen, die vrije geneeskundige hulp van de Gemeente genieten dagelijks 9 uur. Dr W. v. Rappard (voor kinderziekten) des Maandags en Donderdags om 3 1/2 uur.

VER. VAN « BROEDERS VAN BARMHARTIGHEID VAN ST. JOANNES DE DEO », Princessegracht 8. — Verpleging van mannelijke zieken Aan iedero aanvraag wordt voldaan, zoover krachten toereikend zijn, zonder vergoeding te verlangen bij minvermogenden.

LIDUINA VER. v. d. H. ELISABETH, Prinsegracht 32. — Doel: Huisbezoek aan arme zieken en verschaffen van versterkende middelen.

VER. « DIACONALE ZUSTERHULP ». — Gaat uit v. d. Gereformeerde Kerk. Vrouwelijke hulp; verschaffen van versterkend voedsel aan kraamvrouwen en zwakken.

VER. 's GRAVENHAAGSCHE WIJKVERPLEGING, Stille Veerkade 20 tel. 18375 toestel 2. — Dagelijks behalve Zondags 6-8 uur. Hulp verleenen in eigen woning aan zieken, gewonden en kraamvrouwen.

VER. «WIJKVERPLEGING TWENTSTRAAT ». Gebouw Gedempte Sloot 167. — Het verleenen van geneeskundige hulp, zoowel in het gebouw als in eigen woning.

Diakonie v/d Ned. Herv. Gemeente.

WIJKGEBOUW, Z. Binnensingel 10. — Geopend 9-6 uur. Spreekuur geneesheer 9-10 uur in het gebouw.

WIJKGEBOUW « PNIEL », Z. O. Buitensingel 76. — Verpleging van zieken door 2 wijkdiaconessen, aan het gebouw en aan de woningen.

WIJKGEBOUW, Tollensstraat 99/105. — Dag. 9-6 uur. Aan het wijkgebouw' is een lighal verbonden, waarin zwakke kinderen worden verpleegd van 9-4 uur.

WIJKVER. « EBEN HAEZER ». Malakkastraat 7. — Hulp wordt verleend, zonder onderscheid van religie.

VER « HULP IN HET HUISHOUDEN ». — Aanmelding Elandstr. 140 Doel • Hulp verleenen tijdens ziekte of kraambed in on- en minvermogende arbeidersgezinnen. Heele dagen van 8 tot 8 uur, halve dagen van 8 tot 2 uur en waschhulp, ook alleen bakerhulp voor vrouw en kind.

HULPPOST zittingslokaal v/d Gem. Geneeskundige Dienst, Roode Kruis Ziekenhuis, Segbroeklaan 1. - Dagelijks zitting v/d gemeentegeneesheer Dr Teupken van 9-11 uur.

WIJKVERPLEGING van de afdeeling 't> Gravenhage van het Nederlandsche Roode Kruis. Tarief:

Sluiten