Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 142 —

het geheele gebouw W.C.'s en fonteinbakken met warm en koud water, schoenpoetstafels, alsmede douches met mengkranen voor warm- en koud water. Ten behoeve van de bewoners is dus ten allen tijde warm water beschikbaar, zoowel als kostelooze gelegenheid tot het nemen van stortbaden.

Ruime gezelschapszalen met gezellige hoekjes bij de schouw, leesen schrijf zalen, een groote eetzaal vindt men er voor de bewoners. In al deze zalen kunnen de bewoners bezoeken ontvangen van kennissen, familieleden, vrienden: door een oordeelkundige indeeling van de gezelschapzalen heeft men afzonderlijke zitjes gekregen.

Een publiek Café-Restaurant aan de voorzijde en een volksbadhuis aan de achterzijde zijn voor iedereen toegankelijk.

Ook is gerekend op eenige vergaderruimten voor buurtvergaderingen. Als bijkomende ruimten zijn nog te noemen een groote rijwielbergplaats, waar de bewoners voor stalling den voorrang genieten tegen betaling van f 0.10 per week, telefooncellen, groote kofferzolders, waar ieder bewoner zijn koffers kan plaatsen.

In de groote Hall treft men een Kleermakerij aan, tevens aanbrengkantoor voor schoenreparatie, een Toko, waar kleine artikelen te bekomen zijn en een Scheersalon.

Ten behoeve van de bewoners bevindt zich op de eerste etage een ziekenzaal met een 12-tal bedden, waar bewoners, die licht ongesteld zijn, tijdelijk opgenomen kunnen worden.

Bij den bouw en de exploitatie is en wordt steeds gestreefd naar een eenvoudige gezelligheid, waarbij de bewoners zich kunnen thuis gevoelen, met vermijding van elke gedachte aan een kazerne-inrichting. Volkomen vrijheid van beweging is hun verzekerd. Het Tehuis is dag en nacht open en men is vrij' op elk uur uittegaan en thuis te komen. (Alleen wordt des nachts stilte op de gangen verwacht en is vrouwelijk bezoek beperkt tot de gezelschapsruimten, Café-Restaurant, Eetzaal). De' bedoeling is den bewoners in het Tehuis te doen ondervinden den gunstigen invloed van een ruime, rustige, gezellige omgeving, een goede verzorging, en voor een ieder een eigen kamertje, waardoor medegewerkt zal zijn tot het brengen van verbetering in de volkshuisvesting.

Na bovenstaande algemeene beschrijving is het voorts van belang, dat iedere bewoner van het navolgende kennis neemt.

CORRESPONDENTIE, COURANTEN, ENZ. — In de portiersloge is een brievenkast, waar iedere bewoner zijn eigen vakje heeft. Alle boodschappen, brieven, enz., treft de bewoner daar voor hem aan.

SLEUTELGELD. — Bij het in gebruik nemen van eén kamer door een bewoner, wordt de sleutel van de kamer (met de bijbehoorende kastsleutels) tegen een sleutelbon uitgereikt, waarvoor één gulden verschuldigd is. Bij vertrek wordt dit bedrag tegen inlevering van de sleutels terugbetaald op de sleutelbon.

Sluiten