Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 151 —

ten woonachtig, introduceeren; mits zij naam en woonplaats der geïntroduceerde vóór of op den dag der introductie in het daarvoor bestemde boek inschrijven. Eenzelfde persoon kan ten hoogste driemaal 's jaars geïntroduceerd worden, tot een maximum van 30 dagen.

Inwoonsters van den Haag en omliggende gemeenten kunnen elk jaar voor één dag geïntroduceerd worden.

Geïntroduceerden mogen geen boeken of tijdschriften medenemen.

Op weekdagen zijn de lokalen van het Leesmuseum geopend van 10 uur vm. tot 6 uur nm. en van 7-9 's avonds; van 6-7 namiddags is alleen de conversatiezaal toegankelijk.

Des Zondags is het Leesmuseum geopend van 10 uur.

Kinderen worden in de lokalen niet toegelaten.

Het is ten strengste verboden boeken uit te leenen aan niet-leden, als in strijd met het belang der Vereeniging.

Theaters.

KONINKLIJKE SCHOUWBURG, gevestigd Korte Voorhout 3, tel. 10130 voor plaatsbespreking van: Loge lste Rang, Stalles, Fauteuil lste Rang, Parket, Parterre en Baignoires; tel. 12929 voor plaatsbespreking van: Balcon, Loge 2de Rang, Galerij en 3de Rang.

Telefonische plaatsbespreking a 10 ct per plaats extra van 11-4 uur. In den Koninklijke Schouwburg spelen van I September tot 31 Mei op Donderdag-, Vrijdag-, Zaterdag-, Zondagavond en Zondagmiddags het Ver. Rotterdamsch- Hofstadtooneel, Dir. Cor v. d. Lugt Melsert; op Dinsdagavond «Het Vereenigde Tooneel», Dir. Verkade en Verbeek; op Woensdagavond «Het Schouwtooneel», Dir. v.d. Horst en Musch; terwijl op Maandagavond een serie opera- en andere voorstellingen gegeven wordt. De prijzen der plaatsen zijn op: Zaterdag, Zondag en Feestdagen f 4.25 tot f 0.60; overige dagen f 3.50 tot f 0.60.

Een maal per maand Gem. Volksvoorstellingen. Prijzen der plaatsen van f 0.90 tot f 0.15.

PRINCESSE SCHOUWBURG, Princessegracht 14, tel. voor plaatsbespreking 16377. Plaatsbespreking dagelijks van 10 tot 5 1/2 uur. (Telefonisch van 11-5 1/2 uur) op den dag der voorstelling en 2 dagen tevoren.

« SCALA » theater, Wagenstr. 34, tel. 17714. Plaatsbespreking dagelijks van 10-6 uur. Aanvang avondvoorstellingen 8 uur; Zon- en feestdagen matinée om 2 uur.

Prijzen avondvoorstellingen: Orkest, Fauteuil en Loge f 3._; Fauteuil f 2.50; Gereserveerd Balcon, Fauteuil f 2.—; Stalles en BalconFauteuil f 1.75; Parket f 1.50; Parterre f 1.—; Balcon f 0.80; Zijbalcon f 0.70. Matinéeprijzen van f 1.75 tot f 0.50.

Sluiten