Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 181 —

De * apotheek Wassenaar (Mej. Rijkmans, f. Hofman), tel. Kieviet 592, is des Zondags geopend van IQ uur v.m. tot 1 uur n.m. en des avonds van 6 tot 7 uur; op het overige deel van Zon- en feestdagen is voor spoedeischende recepten binnen 1/2 uur bevoegde hulp beschikbaar.

De * apotheker Bockmeulen, Emmastraat 72, Loosduinen, Tel. Loosd. 181 heeft dezelfde regeling als die te Wassenaar.

* De met dit teeken aangeduide apotheken hebben homoeopathische geneesmiddelen in voorraad.

Vorstelijk Huis.

Verjaardagen der Leden van het Koninklijk huis: 19 April, Z. K. H. Hendrik, Wladimir, Albrecht, Ernst, Prins der Nederlanden, geboren 1876.

30 April, H. K. H. Juliana, Louise, Emma, Maria, Wilhelmina, Prinses der Nederlanden, geboren 1909.

2 Augustus, H. M. Adelheid, Emma, Wilhelmina, Theresia, Koningin-Moeder, geboren 1858.

31 Augustus, H. M. Wilhelmina, Helena, Paulina, Maria, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, geboren 1880.

Voor PALEIZEN: zie Paleizen.

Warmte graden. Be rekening.

C. = 5/9 (F. — 32») = 5/4 R. R. = 4/9 (F. — 32») = 4/5 C. F. = 9/5 (C. + 32») = 9/4 R. + 32°.

0 Fahrenheit in 0 Celsius overbrengen: Trek van 't aantal 32 af en tel bij de helft van dit verschil het tiende plus het honderste gedeelte dezer helft.

Voorbeeld: 102 F., 102 — 32 = 70 ; 70/2 (35) + 35/10 (3.5) + 35/100 (0.35) = 38.35 Celsius.

0 Celsius in 0 Fahrenheit overbrengen: Trek van het dubbel aantal af het tiende gedeelte en voeg er 32 bij.

Voorbeeld: 40» Cels. 2 x 40= 80 ; 80—80/10+32 = 104» Fahr.

Z iekenvervoer

Archipel s ziekenvervoer, Koninginnegracht 110, tel. 54900.

N. V. Nederlandsche Auto-Ziekenvervoer, Kemperstr. 3, tel. 16749.

v. Oostrum, Amsterdamschestraat 3, tel. 53015.

«Providentia». Fahrenheitstraat 15, tel. 31421.

Sluiten