Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ix

Blz.

§ 3. Inschrijving 530

§ 4. Keuring der ingeschrevenen 542

§ 5. Vrijstelling en uitsluiting 549

§ 6. Loting 564

§ 7. Inlijving 566

§ 8. Werkelijke dienst, groot verlof, ontslag 573

§ 9. De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten en Ieverantiën, voor de legers of verdedigingswerken

van het rijk gevorderd 586

HOOFDSTUK XIII. Rijksbelastingen.

§ 1. Ons belastingstelsel 607

§ 2. Grondbelasting 614

§ 3. Personeele belasting 617

§ 4. Inkomstenbelasting 619

§ 5. Dividend- en tantièmebelasting 623

§ 6. Vermogensbelasting 626

§ 7. Zegelrecht 628

§ 8. Registratierecht 639

§ 9. Rechten van successie, van overgang en van schenking . . . 643

§ 10. Belasting der gouden en zilveren werken 645

§11. Invoerrechten en accijnzen 647

HOOFDSTUK XIV.

Middelen van vervoer, motor" en rijwielwet, onteigening ten algemeenen nutte, vereeniging en vergadering, eeredienst.

§ 1. Openbare middelen van vervoer 655

§ 2. Motor- en rijwielwet 666

§ 3. Onteigening te algemeenen nutte 672

§ 4. Het recht van vereeniging en vergadering . . 686

§ 5. Eeredienst 689

Sluiten