is toegevoegd aan je favorieten.

Onze Vrije Universiteit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ tf

verdediging van de leer en de rechten der Nederduitsche Hervormde Kerk te Amsterdam, zijn beroemd geworden Adres aan Z. M. den Koning, een meesterstuk door inhoud en stijl. Het bevatte o.m. het verzoek, dat bij voorkomende vacatures voor de betrekking van Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan 's Lands Hoogescholen, die betrekking uitsluitend mocht worden opgedragen aan bekwame mannen van gereformeerde belijdenis. Maar helaas, onmiddellijk viel dit Adres onder het slagzwaard der ethisch-irenische kritiek. In het tijdschrift „Ernst en Vrede" keurde Beets het gedrag der Regeering alleszins verdedigbaar. En door zijn vérstrekkenden invloed werd de werking van het Adres grootendeels tegengehouden.

Toch hebben ook de kopstukken der ethisch-irenische richting, Van Oosterzee, Chantepie de la Saussaye en Beets, te lijden gehad van het exclusivisme der liberalen. Pas op vrij gevorderden leeftijd werden zij hoogleeraar.

Intusschen was bij de Hooger-Onderwijswet van 1876 de theologische faculteit in een faculteit voor godsdienstwetenschap veranderd, en daardoor beroofd

B