is toegevoegd aan je favorieten.

De mobilisatiën bij de groote Europeesche mogendheden in 1914 en de invloed van de generale staven op het uitbreken van den wereldoorlog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Bronnenlijst x

Inleiding i

Hoofdstuk i. Mobilisatievoorbereidingin tijd van vrede 3

Groot-Britanniê. Commissie .voor Rijksverdediging . . 3

Tijdperk van gespannen verhoudingen 5

Duitschland. Gebrek aan samenwerking 8

Frankrijk. Opperste verdedigingsraad 11

Oostenrijk-Hongarije. Generaal Conrad von Hötzendorf 13

Voorstellen preventieven oorlog. Lijdzame politiek. . . 15

Plan „Balkan" en plan „Rusland" 17

Rusland. Militaire herleving sedert 1909 20

Strekking militaire conventie met Frankrijk. 24

Beginselen van oorlogsvoorbereiding 25

Oorlogssfeer in 1912-1914 27

Verbeteringen der mobilisatievoorbereiding 29

Controle- en Proef mobilisaties 31

Oorlogsvoorbereidingstij dperk (Vóórmobilisetie) ... 33

Gedeeltelijke mobilisatie 35

Hoofdstuk ii. De techniek der mobilisatie 41

Hoofdstuk m, Overleg en samenwerking betreffende de militaire voorbereiding tusschen frankrijk, Rusland en groot-britannië, alsmede de verhouding

tot België, Japan, Servië en Montenegro 50

Militaire Conventie tusschen Frankrijk en Rusland. . . 50

Protocollen Russische en Fransche Generale Staven . . 52

Russisch-Fransche marine-conventie 57

Fransch-Engelsche militaire besprekingen 58

Fransch-Engelsche marine-afspraak 60

Brieven Sir Grey en P. Cambon in November 1912 ... 61 Russisch-Fransch-Engelsche verhouding in het voorjaar

i9!4 64

Engelsen-Russische marine-bespreking 64

Engelsch-Belgische militaire besprekingen 66