Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een Katholiek: er is echter, jammer genoeg, meest altijd een liberaal protestantsche lijst omheen.

— Het Protestantisme heeft uit Holland het mysterie en het sprookje „weggeredeneerd". Zelfs Van Eeden's „Kleine Joannes" is vergiftigd door rationalistische dominee;wijsheid.

— Elke versiering der katholieke kerken zou moeten ontstaan uit een „extase der liefde". Daarom zijn hier en daar enkele kloosterkerkjes soms echte „temples d'amour". Want liefde is geen bezinning maar spontane gave. Er is in de hollandsche kerken te*veel kil overleg, die zich richt naar gietvorm en cliché. Methodische „bon«dieuserie"l Kerken zijn er dikwijls als leelijke, ongezellige pakhuizen.. Waarom is dan toch het hollandsch binnenhuis zoo gezellig en aangenaam? Uit de liefde. Zoo versiere men de kerk: als een hollandsch binnenhuis. Toch niet in burgerlijke, maar in kerkelijke geest. Kloosterlingen doen dit in de regel beter dan pastoors, ar* chitekten, kunstschilders, enz. In een kerk „woont" men met de Heer....

— Het houten noodkerkje te Scheveningen is vol gezellige devotie: een arke Noachs. De moderne steenen kerken heb* ben dikwijls veel koude pretentie, maar missen houten al* taren, gestoelte, enz. die verwarmen.

— Destijds heeft de „Wereldbibliotheek" „Sara Burgerhart" der Juffrouwen Wolff en Deken op tienduizend exemplaren door Nederland herverspreid. Saartje verzet zich nog steeds tegen haar „fijne" tante en het friseerijzer van L. Simons heeft de palmhouten pruik van Broeder Benjamin weêr „nieuwen luister" bijgezet — ondanks '801

— Laatst hielden de hollandsche Katholieken zich onderling bezig met „de beteekenis van het geld in ons kuituurleven". De thesis: Katholieken hoeven ekonomisch en finantieel aan de spits te geraken om eigen kuituur te kunnen bezitten en

17

2

Sluiten