Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— In de Lieve*Vrouwe*Kerk op Bezuidenhout heb*je de kolossale zij*ramen van Anton Molkenboer. De stijl* en kleurwaarde is ontzaggelijk, vergeleken bij de nietswaar* dige vitrophanie van het overige. De geestelijke inhoud is echter „all zü menschlich", want te weinig liturgisch. Vlaan* deren heeft hieraan iets toe te voegen als devotelijke inspira* tie, maar veel te leeren als stijl en kleur.

— De Paschalis*Kerk op de Wassenaarsche weg is éenig als moderne uitdrukking van het tegenwoordig geloofsleven^ Inwendig: de intieme ver bruining van licht, de toovergloed der Asperslaphsramen, de imposante betimmering van het houten daksgewelf (als het gezellig ruim van een oude gal» joen), de zware echtheid der deuren, de kloeke afwezigheid van alle „bondieuserie", de klassieke eenvoud der altaren en de steenen wanden die iets hebben als de groene geelheid van Scheveningsch zee*wier: ze boeien plots de ziel aan de eucharistische God. In het voorshalletje hangt een aangrijpen* de „Piëta" van Servaes en langs de wanden Toorop's Kruis* weg.... Eere*palmen aan Kropholler en pastoor Gilissen! En, vlaamsche pastoors, neemt eens 'n spoorbiljet naar Den Haag: „er is wat schoons te zien"....

— Toorop*Molkenboer*Schelfhout*Asperslag: ze brachten in de Roomsche Kerken 'n stijl en 'n brandgloed die J. K. Huysmans zou ontroerd hebben. De aanslag is echter aller* eerst verstandelijk: hadden ze — vooral de drie laatsten — de ziel van een begijntje of 'n kloosterzuster, ze zouden Nederland bekeeren. „Filioli Dei": te weinig! De geloofs* gevoelens op hun ramen schijnen soms meer gefin* geerd dan werkelijk, ja Bef .geforceerde" is er ook. De eenvoud der Pnmrfiêvên had niet die kultureele bijbedachtig* heden. Onze bewondering wordt nu te*veel verstandelijk opgevorderd en de bewustheid der geloofstaak van den kunstenaar dringt zich te*fel aan ons op. We verlangen iets

46

Sluiten