Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— De Hollandsche Jezuieten maken zich kant en klaar — althans zoo melden de kranten — om bij de Katholieke Jongeren aan boord te komen. Er is reuk van aangebrande Genesarethmsch aan de lucht. Van uit Vlaanderen zetten we even 'n klein handwijzertje op: richting Amersfoort. En vorscht Pater Gielen daar de streek af dan roepen we „warm", omdat hij de redactie*kluis van Dirk Coster bc* nadert. Want het is goed werk eerst en vooral de katholieke Jongeren eens onder die glinster*oogen van die eminente vos vandaan te halen, die als troebleerende heksluiter van de Nieuwe Gids goede sier maakt met de restantjes van de Tachrjgers*Van Nu en Straks* taf els en tevens een gefingeerde hand reikt naar de katholieke „Gemeenschap". Of is het Coster niet die lak heeft aan de konfessioneele inhoud van die jonge pionniers*poëzie, daar slechts het hoe er bij hem op aan komt? Er is een stille haat bij die man tegen de Kerk. Wij bidden

— Als wij van na '30 de Hollandsche critici over Vlaanderen nalezen, dan is de indruk dat ze ons alleen bij benadering kennen. Er is een geestelijke afstand tusschen onze werke* lijkheid en hunne beschouwing. Het is als bij iemand die op de oever van een rivier een ander iemand op de tegenover* gestelde oever observeert: meer een aanvoeling van de uiter* lijke omtrekken van het silhouet dan de levende persoon. Ons lijkt het ook nog of Holland de Vlaamsche menschen observeert van onder een glazen stolp. Er zijn immers diep* gaande afwijkingen. Hoe dikwijls heeft Busken Huet zich niet over Vlaanderen vergist, hoeveel verkeerds dacht er Bakhuizen van den Brink niet over, wat misselijke dingen schreven Schaepman en Verwey niet over ons? Kloos recen* seerde onrechtvaardig over De Mont, Van Deyssel be* schimpte de Vlamingen. Wij herinneren ons een konflikt Netscher*Vermeylen en een Vermeylen*Kloos. Er bestaan

58

Sluiten