Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BLOEITIJDPERK DER PHILOSOPHIE.

81

deze zullen zij voor de ware dingen houden en hun als zoodanig ook namen geven en de geluiden die van de sprekende menschen tot hen komen, zullen zij aan de schaduwen toeschrijven en meenen, dat deze met elkaar praten. Gesteld nu, dat een hunner losgemaakt en genoodzaakt werd zich om te keeren en naar het licht te kijken, dan zouden zijn oogen hem pijn doen en door den glans zou hij niets kunnen zien van datgene, waarvan hij nog pas de schaduwen zag; en als men hem dan zeide, dat hij vroeger onbeduidende nietigheden aanschouwde maar dat hij nu juister zag en dichter tot het Zijnde naderde, en hem dan, de dingen aanwijzende, wilde laten antwoorden, wat zij zijn, zou hij dan niet verlegen worden en meenen, dat wat hij vroeger zag, toch veel warer en zekerder was, dan wat men hem nu toonde? En als iemand hem dan verder langs den steilen ingang naar boven sleepte en hem niet losliet voor hij in het volle zonlicht was, zou hij dan niet veel pijn hebben en zich verzetten en in het begin door den zonneglans verblind niet het geringste van de nu als werkelijkheid geldende dingen kunnen zien? Hij zou zich eerst langzaam moeten gewennen. Het eerst zou hij het gemakkelijkst de schaduwen kunnen waarnemen, dan de beelden van menschen en het andere in het water, daarna deze zelf; ook den hemel zou hij eerst liefst bij nacht aanschouwen, en het licht der maan en der sterren boven het daglicht verkiezen. Eindelijk zou hij dan in staat zijn de zon zelf op haar ware plaats te zien, en hij zou bevinden, dat zij het is, die jaargetijden en jaren voortbrengt en van al het zichtbare in zekeren zin de oorzaak is. Nu zou hij zich gelukkig prijzen om zijn nieuwe kennis, en, al hadden zijne medegevangenen ook eerbewijzingen en belooningen vastgesteld voor diengene onder hen, die de schaduwen het scherpst zag en zich het best herinnerde in welke volgorde en in welke verbindingen zij zich vertoonden en daardoor ook het zekerst kon voorspellen, wat er in de toekomst zou komen, hij zou toch daar

Sluiten