Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die vraag is voor mij opgelost. Ik weet wat ik weeten wilde. Daarmee was mijn doel bereikt en mijn persoonlijk ingrijpen In het economisch leeven verder ooverboodig.

De resultaten van wat ik mijn experimenteele loopbaan kan noemen, heb ik neergeschreeven in het boekje: „Happy Humanity"*) (Duitsch: „Glückliche menschheit")2) dat zich aansluit bij het meer principieele boek „de Blijde Waereld" (Duitsch: „die freudige Welt"). Beide werkjes doen langsaam, maar gestadig, hun werking in Duitschland en Amerika.

Dat het programma der sociaal=democratie herziening be* hoeft, komt thans door den waereldxkrijg beeter dan ooit aan 't licht.

Nadat het vrije, anarchistische, revolutionaire socialisme, met zijn dwaze verwerping van alle gezag of discipline, met zijn demagogische ooverschatting van de macht der arbei* dende massa, zich herhaaldelijk onmachtig had getoond, en zijn voornaamste wapen, de algemeene staking, ondeugde* lijk was gebleeken — bleef alle hoop der socialisten gevestigd op de internationaal georganiseerde sociaalsdemocratie.

Vooral in Amerika bleef men uitkomst verwachten van de prachtige, sterke Duitsche sociaaldemocratische orga* nisatie.

Nu is die hoop ijdel gebleeken, en het internationale ver* band door nationale verblinding verbrokkeld.

De reactionaire regeeringen zijn er in geslaagd de Demo* cratie onder hun juk te krijgen en voor hun zeegekar te spannen.

Maar deeze overwinning kan niet anders dan tijdelijk zijn. De menschheid wil sociale rechtvaardigheid en internationale eenheid. En zoolang het sociale onrecht blijft bestaan is alle uitzicht op een duurzame vreede benoomen.

*) Bij Doubleday Page & Co., New York. *) Bij S. Fischer, Berlijn.

50

Sluiten