Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is mijn antwoord:

Er worden in het menschengeslacht telkens en telkens enkele bizondere persoonen gebooren, bij wie zachtmoedig* heid natuur en weezen uitmaakt. Zij zijn als voorloopers — mutaties zou de bioloog zeggen — van een beeter, wijzer, liefderijker ras.

Boeddha, Lao*Tsz, waren er hooge voorbeelden van.

Zulke persoonen — ik heb er een gekend die mij zeer na bestond, — gevoelen nooit de neiging om zich te wreeken op den beleediger, of om geweld met geweld te keeren.

Maar zij hebben een zeedelijk ooverwigt, een heldenmoed, een zelfverloochening, waar teegenoover de geweldenaar machteloos is. Een geheele groep van zulke menschen zou geen wapenen behoeven. Ze zouden ooverwinnen door wijs* heid, door liefde, door zeedelijke meerderheid.

Maar verbeeldt zich iemand dat ons Neerlandsch volk zoo is, als groep?

De Hollanders noemen zich wel Christenen, en belijden Christelijke idealen. Ook zijn ze zeer teegen den oorlog gekant.

Maar die idealen zitten er nog maar buiten op, niet in 't bloed. Er is geen sprake van, dat ze de heilige weerloosheid van een waarachtig Christen zouden kunnen aanneemen.

Een pooging daartoe zou niet anders geeven dan schijn* heiligheid en huichelarij.

Probeer eens een onzer antimilitaristen onverhoeds een fermen klap toe te dienen, liefst door een niet al te pootigen aanvaller.

Let eens op, of hij ook de andere wang toekeert.

Ieder, die den aard van ons volk kent, zal mij toegeeven dat, mochten de pinhelmen het noodig vinden Nederland te bezetten, de Nederlanders zich eeven grimmig en taai zouden verweeren als de Serviërs en de Belgen. Zóó is hun onver* loochenbare aard.

63

Sluiten