Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dan, — wee ons! wee ons! als de boel niet prima in orde is. Dan volgt een jammerlijk bloedbad, een ellendige slachting, een akelig ën nutteloos gemartel.

Als er toch gevochten moet worden, dan in Vreedesnaam goed. — Ja, met recht in Vreede's Naam.

Dus algemeene dienstplicht, elk weerbaar man gewapend, geen vrij*looterij en geen bevoorrechting. Het beste materiaal, de zorgvuldigste voorbereiding.

Er zullen misschien onder ons enkele van die uitzonde* rings*natuuren zijn. Echte Christenen van aard en aanleg, weerloos en heldhaftig. Zulke dienstweigeraars zijn gemak* kelijk te herkennen. Men dwinge dezulken niet, maar make verstandige uitzonderingsbepalingen. Als soldaten zijn ze onbruikbaar, maar voor hen is plaats in hospitaaidienst of roode kruis. Zulke antimilitaristen zijn echter zeldsaam. Ons land heeft er — onder de mannen — misschien niet veel meer dan een dozijn.

Maar ieder, die spreekt van „geen man en geen cent", weete, dat hij welligt een gruuwelijk onheil zou bevorderen, een nutteloos verspillen van kracht en bloed, door een ge* brekkige, slecht georganiseerde weerstand.

(1915)

64

Sluiten