Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen kunstwerk als de Max Havelaar, maar de welspreekend* heid der feiten is niet minder ooverweldigend.

Het is een verschrikkelijke aanklacht — waarteegen de beschuldigde alleen met machtelooze woede en holle aan» tijgingen zich zal kunnen verzetten.

Wie rechtvaardig wil oordeelen, leeze allereerst dit boek.

Ieder die nog met Duitsche vrienden spreekt of corres* pondeert vrage hen: hebt ge „J'accuse" geleezen?

Wij zijn niet AntisDuitsch. Eevenmin als wij AntüEngelsch waren in 1899, of Anti*Fransch tijdens de Dreyfus* geschiedenis.

Maar als de Waarheid eindelijk uit de put rijst, dan hebben we ree den tot juichen.

En daarmee bewijzen we vrienden te zijn van Duitschland, eevenals de Duitscher, die eindelijk zijn landgenooten de waarheid durft zeggen.

De gevolgen van dit boek kunnen ontzettend zijn. Zeegen* rijk en ontzettend teevens.

Want het zal verbooden worden in Duitschland en toch bij honderd*duizend*tallen geleezen worden. Heeft ooit de strengste censuur de waarheid kunnen onderdrukken? Men sluit geen gedachten achter tralies.

Een revolutie kan het gevolg zijn van dit boek.

Want nooit is een groot volk op zulk een enorme wijze misleid en in 't ongeluk gevoerd. En als zijn oogen oopen gaan, dan zal zijn kracht zich nog op andere wijze uiten dan door 't vermoorden van onschuldige buitenlanders.

Dan wee den schuldigenl

(1915)

72

Sluiten