Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

wün in zijn lichaam en aanstonds voelde hij een zoo welig behagen uitstralen van het midden zgns lichaams, dat lüj znn beenen samenneep en zich schurkte tegen den stoelrug en vreemde klanken uitstootte. Hij slurpte verder, na elke teug zijn onderlip vooruit brengend en bewegend als de kieuw van een visch, opdat sterker de geur steeg in zijn neus en wanneer hij gedronken had, sloot hij zijn mond en stuwde zijn adem door zijn neus om geen zweem te verliezen van het goddeüjk aroom. Zijn geheele lichaam was nu doorgloeid van een naamloos behagen; een zonnige vreugde bezielde hem. Dit moest de dionysische betoovering zijn, waarvan lüj in zijn klassieke lessen had gehoord.

Hij had gemeend één glas te drinken, maar toen hü den laatsten droppel, gehjk een vloeibaren robijn, op den nagel van zijn duim had laten güjden en zich verwonderd had, dat in dezen droppel hetzelfde vuur als in het glas brandde, voelde lüj zün herinneringen lichteüjk overdeemsterd en hij wist niet meer, wat hü gemeend had. Dus schonk lüj opnieuw den luidklokkenden en snelstijgenden wijn in het geduldig glas en opnieuw vergastte hij zich aan geur en smaak van den krachtigen en edelen drank. Maar zjjn teugen werden sneller en voller en een drift welde in

Sluiten