Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

1911. G. van Zuylen, Nog eens: Nieuwe Carillonconstructie. (Caecilia).

1911. G. Beernink. Nog iets over het klokkenspel te Nijkerk, (Bijdr. en Med. Gelre XIV).

1911. J. W. Enschede. Bijdrage over de klokken in de

Zuiderkerk te Amsterdam. (Gedenkboek). (Amsterdam).

1912. W. Heymans. Beiaard en Beiaardkunst. (Caecilia).

1914. W. Heymans. Als de klokken beieren. (Panorama).

1914. W. Gorham Rice. Carillons of Belgium and Holland. (New-York).

1914. J. B. van Loenen. Campanologie. (Navorscher).

1915. ? Oud-Vaderlandsche klokkenspelen. (Eigen

Haard).

1915, D. J. van der Ven Carillons, de Vaderlandsche klokkengieterskunst. (Holl. Revue).

1915/16. A. Loosjes en J. W. Enschede. Modernisatie der klokkenspelinrichting enz. (discussie), (Bulletin v. d. Ned, Oudh.k. Bond, 1915, blz. 278 e. v.; 1916, blz. 23 e. v.)

1915/16. A. Loosjes. Het klokkenspel van den Utrechtschen Domtoren. (Muziekcollege).

1915. A. Brom Jr. Klokken tonen. (Amsterdammer Deo)

1915. D. J. Van der Ven. Van Nederlandsche klokkenspelen en „zingende" torens. (Caecilia).

1915/16. P. A. van Westrheene. Klokkenspel. (Muziekcollege).

Sluiten