Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

Van Coenraet Wegewaert te den Haag, 4 klokken 1647—'56.

Onder den naam van Willem (ook wel Wilhelm) Wegewart vind ik één klok dragende het jaartal 1504 ; 7 klokken uit de jaren 1547—'92; 7 klokken gegoten te Deventer uit de jaren 1594—'98; 3 klokken zonder plaatsnaam 1601, '10, '17; 3 gegoten te Gouda 1607, '8 en '9; 2 gegoten den Haag 1622 en '34.

De N. R. Crt., 12 Jan. '24 zegt, dat één Wegewart is gevestigd geweest in den Haag van 1616—'64. Dat zal dus de laatste Willem zijn en zijn zoon Coenraet. Is die Willem uit 1504 dan de stamvader? Zijn er twee Henricken geweest en werkte de eene in Kampen en de andere in Gouda (1603—'5)?

En is dan de Willem, die in Gouda werkte, een broer van dezen Henrick?

Van Wolterus Westerhues hebben we een klok uit 1507. Is hij dezelfde als Wolter Wuterius, die (volgens de voorl. lijst) in 1530 de klok goot voor Denekamp (O.)?

Van Gillis Wybrants hebben we 2 klokken 1698 en 1702.

Van M. van Werde 1 klok 1693.

Van Antoni Wilkes te Enkhuizen hebben we 3 klokken 1655— '63, terwijl 2 klokken 1666 en '68 vermelden: „Voor de Weduwe van Antoni Wilkes".

Van oude klokken zonder gietersnaarn noem ik:

1362 Roswinker (Dr.) + 1285 Zweelo (Dr.)

1372 den Bosch (Raadhuis) „Maria d'oercloc".

13e of 14e eeuw Kortenhoef (N.-H.)

1388 CUlaarshoek (Gem. Maasdam).

1385 Hekelingen (Z.-H.,) gegoten door „Jan", (deze zou

dus van Jan Hoerken kunnen zijn).

Sluiten