Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbegrijpelijk vruchtbaar bestaan zich glimlachend leiden het aan de hand van dat roekeloos voortjagende Vuurvlindertje, waarin het leven zich voorbereidde tot de trotsche weerbaarheid, waaraan te gelooven als reddende kracht, voor dezen teedersterke eene onontbeerlijke behoefte was. Deze droom van een jong-gebleven, krachtig kloppend hart, overglansd door den stillen schijn van een tot wijsheid gerijpte ervaring, voltooid of niet, was een te kostbare nalatenschap om haar vergeten te laten liggen in de lade van de werktafel, waarvan de trouwe arbeider te vroeg moest opstaan. Zij wordt gebracht in de verwachting, dat zij ontvangen zal worden met al de vreugde en al de eerbiedige genegenheid, waarop zij mag aanspraak maken.

A. M. DE JONG.

253

Sluiten