Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

Zoolang de paus de Tempelorde in bescherming nam was geen gevaar te duchten. Philips IV van Frankrijk bijgenaamd le Bel (1268—1314) begunstigde haar met talrijke privilegies (1304) in de volgende mooie woorden: „Les oeuvres de piété „et de misérecorde, la libéralité magnifique qu'exerce dans le „monde entier et en tout temps le saint Ordre du Temple „divinement institué depuis longues années, son courage qui „mérite d'être excité a veiller plus attentivement et plus assi„dument encore a la defense périlleuse de la Terre Sainte, „nous déterminons justement a répandre notre hbérahté royale „sur 1'ordre et ses chevaliers en quelques lieux de notre „royaume qu'ils se troüvent, et a donner des marqués d'une „faveur spéciale è 1 ordre et aux chevaliers pour les quels „nous avons une sincère prédilection" etc.

Toch had de grootmeester geen vertrouwen in 's mans verzekering. Reeds in zijn eerste regeeringsjaren had deze zich doen kennen als een trouweloos en hardvochtig vorst. Uit louter heerschzucht brak hij met de traditie der fransche koningen om met de Kerk in vrede te leven. Paus Bonifacius liet hij weten niet van plan te zijn hem in tijdelijke zaken te gehoorzamen, deed diens bul openlijk verbranden en legde beslag op de goederen der roomsche geestelijkheid, waarop Zijne Heiligheid antwoordde met de gebruikelijke excommunicatie en met de aanbieding van de fransche kroon aan Keizer Albrecht, die ze niet aannam. 'sKonings invloed was in die dagen blijkbaar groot genoeg om de keuze van zijn candidaat, den zwakken Bertrand d'Angoust als paus Clemens V en de overplaatsing van den Heiligen Stoel naar Avignon door te drijven (1305).

Sluiten