Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

Te Beverwijk (gebied van Egmond) hadden zij aan de Kerkstraat, thans nog Kloosterbuurt genoemd, een „prachtig" klooster waarvan de hooge hoogpoort en het poorthuis omstreeks 1900 nog intact waren *).

Op Texel (graafschap Holland) spraken de boeren in de 18e eeuw bij overlevering over het Tempelklooster in Gerritsland tusschen de Koog en den Burg, en van de Kapel op den naburigen heuvel.

Een der oudste priorijen werd gesticht te Espelo bij Holten in Over-IJssel3).

In Holland wordt nog melding gemaakt van de riddermatige hofsteden te Overschie aan den Delftschen weg en te Berkel4) bezuiden Rodenrijs, afkomstig van de Heeren van Kralingen; van een verblijf te Medemblik en van de heerlijkheid van den Tempel te Reeuwijk bij Gouda, waaraan de Tempelpolder en de Tempelbuurt hun namen ontkenen.

De Welige of Weelderige Tempel, aan den weg van Hillegom naar Haarlem, was in de vorige eeuw een druk bezochte uitspanning voor „den reizenden en trekkenden man".

In Gelderland en Over-IJssel is sprake, van:

een klooster te Huissen in het gebied van den hertog van

1) Wolfert van Borsele had hier door zijn huwelijk met een jonkvrouwvan Egmond rechten en inkomsten. Craandijk en Schipperus: Wandelingen door Nederland; zie Alph. Register op Tempelheeren en de fraaie teekening in deel I, 5, 6, 7.

2) Heussen en van Rhijn: Oudheden van Kennemerland IV, 48, 94, 169. Römer: Kloosters 173 en Medembliksche Kroniek 349.

3) Craandijk en Schipperus.

4) In 1924 gesloopt. Zij behoorde in 1560 aan de heeren van Egmond en in 1600 aan den Landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt

Sluiten