Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hl

in la Candeur sprak men het eerst van les Droits de 1'homme, en werden La Fayette met Washington gehuldigd. De Lameth's en Montesquiou keurden de verfoeiehjke houding van het hof af;

le Contrat Social*) zag vele hertogen, graven, markiezen en baronnen in haar „colonnes". De opstand werd er bepaald op 14 Juli 1789, de dag waarop de Bastille is bestormd en ingenomen.

Savalette de Lange, president van het maconnieke comité, wekt op tot instelling van de nationale garde. La Fayette stelt zich aan haar hoofd en trekt met haar naar Versailles. Orléans, Sieyès en Grégoire zien toe en Necker houdt zich op den achtergrond. In de Nationale Vergadering wordt het koningschap, de adel en de geestelijkheid aansprakelijk gesteld voor de bestendiging van het onrecht en het leed het volk aangedaan. Mirabeau, Sieyès, Barnave, Orléans, La Fayette, Lameth, Pétion, Bailly en de leden der Bergpartij treden handelend op. De koning vlucht, wordt bij Varennes gearresteerd, en in zijn

1) In den catalogus der Bibliotheek van het Groot-Oosten van Frankrijk (Rue de Cadet te Parijs) van het jaar 1882 is onder No. 498 opgenomen: Régistre de la Loge du Contrat Social de Saint Jean d'Ecosse, cl-devant de 1'Equitéet antérieurement de Saint Lazare depuis 18 Aoflt 1775—19 Janvier 1789 M. S., met handteekeningen van Pasquier, President 'de la Garde, SaintGermain, Ségur, Ger. de Saint-George, Teudon, Grimaldi, Monaco etc.

„Document considérable relatant des faits inconnus et indiquant lesprit qui se produisit dans 1'institution. Les noms de Saint-Lazare. Equité et Contrat Social que la Loge a portés indiquent la marche des idéés alors."

Abbé Barruel, Mémoires pour servir a 1'histoire du Jacobisme IV, 335 v. (Zie ook Gust. Bord, La franc-maconnerie I.)

Sluiten