Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

162

son prochain. Ce sont des tours d'habileté et même de gibecière p. e. des miroirs, de fumigations.

Cabbala est proprement la foi dont N. S. ne demandait pas plus è ses apötres qu'un grain de moutarde. Cette volonté fixe fait tout. Un magnétiseur doit en avoir une bien prononcée sans quoi il ne peut pas même endormir le patiënt1).

De landgraaf, voor wien.de Tempelheeren-Orde „niet louter een episode was, maar den weg tot het heiligdom", verklaarde „dat het Ridderspel niet past voor de stemming van den Duitscher, maar dat de Franschman er genoegen in vindt". Hij maakte er den 3e Januari 17772) kennis mee en werd den 8ste December 1782 in den 3"1 graad opgenomen.

Nadat de adel van het ancien régime naar Duitschland was uitgeweken, wilde de koning met zijn familie dit voorbeeld volgen, maar werd te Varennes achterhaald en onder escorte naar Parijs teruggebracht om in den Tempel3) der

1) Aanwezig in de briefwisseling met Christiaan van Hessen, vestingcommandant van Grave (Holland), berustend in het Staats- en huisarchief te Darmstadt, afdeeling „Freimaurer-Sachen.

8) In de jaren 1774 tot 1778 propageerde Schrepfer te Leipzig, Gugomos te Wiesbaden en St Germain te Dresden hun Tempelarij en Rozekruiserij.

8) Na 1312 is de Tempel met het geheele complex huizen en terreinen aan de Orde van Sint Jan (Malta) overgegeven, wier bestuurders de traditiën van de Tempelorde in veel opzichten hebben voortgezet. De vrijzinnige groot-prior Lodewijk Frans prins Conti (1717—1776) verleende er Rousseau een veilige schuilplaats en bouwde voor zijn levensgezellin, de gravin de Bouflers-Rouvrd (1724—1800) een woning, waar zij tot 1784 in haar Salon du Temple de beaux-esprits ontving. Tot op de afbraak ten behoeve van nieuwe verkeerswegen woonden op de ommuurde „vrijheid van den Marais du Temple" meer dan 4000 bekwame handwerkers, kunstenaars in hun vak, die een aaneengesloten stand vormden en zich in den revolutie-tijd niet onbetuigd lieten.

Sluiten