Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185

vestigde zich na 1820 voor goed in het noorden van Italië. Op het congres te Verona (1822) gaf hij een merkwaardige memorie over, waarin door hem verklaard werd, dat het doel der associatie was „de parvenir è la dominiation du monde, conquérir les trönes, et se servir des rois comme de 1'ordre".

Door persoonlijke kennismaking heeft hij de goede van de minderwaardige vorsten leeren onderscheiden; na den grooten Frederik II zag hij Frederik Willem II van zeer nabij en heeft hij kunnen waarnemen hoe deze domme despoot den vooruitgang van zijn volk belemmerde. Van daar dat van hem gezegd werd „dat hij —. als zijn tegenpartij sterker wordt het lot zal deelen van zijn neef Gustaaf III van Zweden". Diens broeder Karei, hertog van Sudermanië, leider van de zweedsche Tempelheeren, heeft niet kunnen verhinderen, dat op een gemaskerd bal te Stockholm een aanslag op zijn leven werd gepleegd (1792). De wond genas naar wensch, maar enkele dagen later werd hij, volgens verklaring van Dr. Dalberg, door vergif gedood1).

Toen vele blauwe loges na de Revolutie, bij gebrek aan de noodige belangstelling, gesloten bleven, zetten de roode graden hun werk in de schaduw rusteloos voort. Zij hadden zelfs eenmaal de hoop gekoesterd een paus van hun keuze benoemd te zien. In 1809 rekenden zij op de vervulling Van een bescheidener wensch blijkens een brief van den Hoog Eerwaarden br.". Pyron aan br.". Franciscus Chef de

1) Cadet Gassicourt: Le tombeau de Jaques de Molay.

Le Secret de la Franc-maconnerie, Paris, Perrin, 1905, Anoniem bl 283.

Sluiten