Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GHETTO-LITERATUUR,x) door Siegfried van Praag (Amsterdam).

Mijn titel eischt een definitie. Wat is ghetto? Ik geloof, dat wij met dit woord een Joodsch proletariaat bestempelen, dat leeft te midden van een vreemde bevolking, aanééngesloten woont en zich één voelt. De literatuur, die tracht het uiterlijk en het innerlijk van zoo'n Joden-gemeenschap te schilderen, is ghetto-literatuur.

In alle talen kan ghetto-literatuur geschreven zijn, doch de goede heeft steeds dezelfde ziel.

Aan haar grenzen ligt de letterkunde, die over Joden, doch niet over een aaneengesloten volksklasse handelt, en ook die letterkunde, welke over Palestina vertelt.

Een zeer, zeer groot gedeelte van de Joodsche belletristische letterkunde is uit den aard ghetto-literatuur. Tot voor kort leefde toch het grootste gedeelte van ons volk in ghetti, en behoorde het in hoofdzaak, economisch gesproken, tot het proletariaat. Dit geldt in het bijzonder voor de Aschkenazim.

* * *

De twee groote negentiende-eeuwsche literaire stroomingen, die der romantiek en die van het naturalisme, hebben beide weerklank gevonden in de ghetto-literatuur, doch het natu-

i) Voordracht 5 Februari 1925 gehouden in de Studiebijeenkomst van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland.

Sluiten