Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 133 —

*) Voordracht gehouden in het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam 30 Maart 1925.

a) Blok's Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 1915 p. 253.

*) Voordracht onder den titel Moses Mendelssohn's invloed op de Nederlandsche Joden gehouden 30 Januari 1923. Zie Bijdragen en Mededeeüngen II. 1925 p. 70 — 71 en S. Seeligmann Die Juden in Holland. Eine Charakteristik. Simonsens Festskrift. Kopenhagen 1923 p. 253-257.

*) Utrecht 1843 p. 142.

*) Amsterdam 1681 folio p. 330 en in de Latijnsche uitgave Amsterdam 1658 octavo p. 309.

*) In zijn artikelen Adellijke geslachten onder de Israëlieten in De Navorscher VII, VIII en IX, herdrukt in Israël en de Volken. Tweede druk. Utrecht (C. van Bentum) 1876 p. 460—537.

T) Op cit. I p. 172 — 173.

') Blok's Bijdragen 1910 p. 365—400; 1911 p. 134—182; p. 354— 369; 1913 p. 88-101; p. 350—376.

*) Stuttgart 1914 p. 14 en elders.

M) Op cit. p. 147.

u) Hugo de Groot's Remonstrantie nopende de ordre dije in de landen van Holland ende Westvrieslandt dijendt gestelt op de Joden kwam uit Catalogue M. D. Henriques de Gastro 26 avril — 10 raai 1899 Amsterdam No. 509 in het bezit der Bibliotheek van het Portug. Israël. Seminarium. Zie ook Izak Prins Ons Welkom in Nederland De Vrijdagavond 16 Januari 1925. I Jg. No. 43 D. II p. 258—261 en nu J. S. da Silva Rosa Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam. Amsterdam 1925 p. 9 en v.

") Algemeen Nederlandsche Familieblad I No. 26 v. 30 Aug. 1883.

") J. S. da Silva Rosa Een voorgenomen vestiging van Spaansche en Portugeesche Joden in Haarlem in het jaar 1605. Nfeuw Israël. Weekblad No. 7 v. 16 Juli 1915.

M) M. Wolff Geschiedenis der Joden in Haarlem, 1600—1815. Haarlem 1917. Bijlage I p. 57—63.

**) Lucien Wolf Menasseh ben Israël's Mission to Oliver Cromwell. London 1901 p. XXXVIII. Het citaat uit de Humble Adress in Lucien Wolf's herdruk p. 8 (88).

M) Dit werd ook in de in noot drie genoemde voordracht in den breede aangetoond. Over de emancipatie der Joden zie S. Seelig-

Sluiten