Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veer 30.000 inwoners heeft ontwikkeld. Van ouds lagen daar Buiksloot, Nieuwendam, Zunderdorp, Ransdorp, Holysloot, Durgerdam en Schellingwoude, die in 1921 door Amsterdam zijn geannexeerd. Maar bovendien zijn daar geheel nieuwe wijken ontstaan, die zoowel planten als vogels, insecten als hemelhchamen in onze gedachten houden.

Zoo is Amsterdam van een smalle buurt aan den Amstelmond een wereldstad geworden. De vraag rijst, of de stad ook te groot.gaat worden, misschien reeds is geworden. Maar wij zullen dit probleem liever laten rusten; de historie aanvaardt eenvoudig het gewordene en bestaande en tracht het te verklaren. Het zou haar van haar stevige basis afvoeren, indien Oio zich vermat de doelmatigheid en ook de rechtmatigheid van het historisch gegronde aan gegevens te toetsen, die zij niet bezit, niet kan bezitten en waarop zij ook geen aanspraak maakt.

H. BRUGMANS.

37

Sluiten